Spis treści

Wstęp

Chartplotter vs laptop

Zasilanie

Równowaga energetyczna
Równowaga energetyczna
Zapewnienie równowagi energetycznej

Odpowiedni laptop
"Rasowanie" laptopa
Kupno laptopa
Tablet-hybryda
Dbałość o sprzęt

Internet
Internet LTE
Sieć WiFi

Mapy
Rodzaje map

 

SASPlanet i Navionics
SASPlanet

 

Nawigacja na SASPlanet

SASPlanet i GE2KAP
"Produkcja" map w SASPlanet i GE2KAP

 

OpenCPN
Ogólnie
Instalacja

Instalowanie map
Biblioteka map
Pasek map
Grupy map
Konfiguracja Wyświetl
Konfiguracja Interfejs użytkownika
Konfiguracja GPS
Punkt drogi
Droga
Nawigacja
Zarządzanie drogami i punktamu drogi
Pływy i prądy
Alarm kotwiczny
Deska rozdzielcza
Plugin Grib Weather
Plugin World Magnetic Model

Weather Routing i QtVlm

Instalowanie pluginów

Plugin Ocpn Draw
Plugin Watchdog

AIS i OpenCPN
AIS
OpenCPN i AIS
AtoN (Aids to Navigation)
Ais Target List
Ikona AIS w menu obrazkowym
Ustawienia Obiekty AIS
Zakładka Właściwości MMSI
Tabela ikon AIS w OpenCPN

Połączenia
NMEA 0183
Dodawanie połączenia szeregowego
Filtrowanie połączeń w OpenCPN

Słowniczek